Ziua Internațională a Vămilor

Comisionar Vamal Certificat AEO

Import-Export dupa Brexit !

Covid-19. Scutire sau amânare plată TVA în Vamă!  

Ultimele informații privind modificările legislative vamale!

Deciziile Comisiei Europene privind epidemia Covid-19 se axează pe patru axe prioritare:

– limitarea răspândirii virusului;
– asigurarea furnizării de echipamente medicale;
– promovarea cercetării pentru tratamente și vaccinuri;
– sprijinirea locurilor de muncă, a companiilor și a economiei.

Având scopul de a facilita lupta împotriva Coronavirus-ului, Direcția Generală a Vămilor a transmis vămilor din teritoriu precizări cu privire la modul de completare a declarațiilor vamale pentru importul bunurilor care în perioada de Stare de Urgență beneficiază de scutiri sau amânari de plată a TVA-ului. Conform Art. 2 alin. 1 din OUG 33/2020: “… nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA … care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență … și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.”

Amânarea de TVA prevăzută în OUG 33/2020 (fără a prezenta un certificat de amânare) se aplică produselor destinate combaterii Covid-19, iar printre acestea regăsim:

– Kituri de testare pentru COVID-19 și aparate de testare si diagnostic;
– Veșminte de protecție și produse similare (măști, mănuși, scuturi din plastic pentru față etc.);
– Termometre;
– Dezinfectanți si produse pentru sterilizare (soluție de alcool, dezinfectant pentru mâini, apă oxigenată);
– Dispozitive medicale (ventilatoare, ecografe, aparate de electrodiagnostic etc.);
– Consumabile medicale (seringi, ace, vată);
– Medicamente pentru tratamentul COVID-19 (de ex. Paracetamol).

Scutirea de TVA se aplică pentru produse în legătură cu dezastrele, de această scutire beneficiază Instituțiile de stat sau Organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic, autorizate de ANAF, pentru:

– bunurile destinate distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României;
– bunurile care răman în proprietatea organizațiilor, dar sunt distribuite gratuit victimelor dezastrelor pe perioada Stării de Urgență;
– bunurile importate de agenţiile pentru ajutor în caz de dezastre, pentru satisfacerea cerinţelor proprii, pe perioada activităţii lor.

Vezi lista completă cu bunuri scutite/amânate la plata TVA aici ->

Euroccoper este alături de parteneri

Situația economică și socială complexă generată de pandemia COVID-19 ne afectează pe toți – angajați, clienți și parteneri de afaceri.

În vederea gestionării activității în mod optim, în aceste momente dificile, Euroccoper a creat un grup de lucru central pentru a asigura continuitatea serviciilor companiei și menținerea calității acestora.

Vă asigurăm pe această cale că am luat toate măsurile pentru ca activitatea noastră să continue, în condiții de siguranță, atât pentru angajații noștri, cât și pentru partenerii noștri de afaceri.

Certificare, Monitorizare și Evaluare AEO

Certificarea de Operator Economic Autorizat (AEO) este adordată doar firmelor care dobândesc un statut de “încredere”, demonstrând că acestea contribuie la securitatea lanțului de aprovizionare internațional și la respectarea reglementărilor vamale în vigoare.

Definiție AEO – Operator Economic Autorizat – 

“O parte implicată în circulația internațională a mărfurilor, care a fost certificată, de către sau în numele unei Administrații Vamale naționale, ca fiind în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Vămilor sau cu un alt standard de securitate echivalent, al lanțului de aprovizionare.” – Organizația Mondială a Vămilor.

O autorizare AEO este un proces de evaluare globală ce se bazează pe aceleași principii ca și în alte standarde internaționale și poate fi acordată numai dacă societatea respectivă adoptă proceduri interne de asigurare a calității, cu privire la:

– Activitatea vamală (certificarea AEOC);

– Aspecte de securitate și siguranță (certificarea AEOS).

Beneficii:

– Amânarea plății TVA la operațiunile de import;

– Acces mai ușor la simplificări vamale;

– Garanție globală cu cuantum redus;

– Reducerea numărului de controale fizice și de verificări ale documentelor;

– Recunoașterea ca partener comercial securizat și sigur.

Monitorizarea constituie o etapă de management, de gestionare a autorizației AEO cu o perioadă nelimitată de aplicare. “Controlul” activității companiei se realizează și după primirea certificării, iar parametrii pot fi verificați printr-o verificare realizată de un consultant extern. 

Acțiuni:

– Observarea continuă a posibilelor încălcări ale conformității;

– Anticiparea apariției unor neconformități;

– Update al procedurilor și instrucțiunilor de lucru.

Soluția Euroccoper

Deținem toate resursele pentru a oferi sprijinul adecvat firmelor interesate care doresc să obțină statutul AEO, prin revizuirea procedurilor existente, implementarea de noi proceduri, completarea chestionarului de autoevaluare și asistență în procesul de verificare realizate de autoritatea vamală. Euroccoper este Operator Economic Autorizat din 2010 și deține un certificat AEOC pentru simplificări vamale și un certificat AEOS pentru securitate și siguranță.

Un audit anual va contribui la asigurarea îndeplinirii condițiilor AEO, pentru a menține reputația și crește competivitatea societății dumneavoastră, prin accesul neîntrerupt la avantajele oferite doar operatorilor economici autorizați.

Antrepozitare vamală (Customs Warehouseing)

Antrepozitarea vamală este un regim vamal, un regim special, prin care mărfurile neunionale pot fi depozitate în spații sau orice alte amplasamente autorizate. Pe întreaga durată a acestui regim, care nu are termen limită, mărfurile sunt sub supraveghere vamală.

Activitatea de antrepozitare vamală se adresează în principal sectoarelor:

– Automotive

– Producție

– Retail

– Distribuție

Beneficii:

– Mărfurile neunionale pot fi depozitate pe teritoriul vamal al Uniunii fără ca acestea să fie supuse taxelor la import.

– Îmbunătățirea cash flow-ului prin suspendarea plății taxelor vamale și a TVA-ului la import.

– Nu se aplică taxe vamale sau TVA în cazul în care mărfurile sunt reexportate.

Soluția Euroccoper

Prin intermediul depozitelor din Timișoara, București, Constanța și Arad, oferim toate garanțiile necesare bunei derulări a operațiunilor, fiind responsabili de îndeplinirea obligațiilor care rezultă din plasarea mărfurilor sub regimul de antrepozitare vamală.

Poziționarea strategică a acestora permite rapiditate în aprovizionare și livrări, asigurând o capacitate de stocare eficientă și modernă.

Spațiile disponibile în depozitele Euroccoper pot fi personalizate și sunt de diferite tipuri: fără rafturi pentru mărfuri suprapozabile, cu rafturi pentru europaleți sau paleți industriali, totul pentru cea mai bună gestiune a depozitării în funcție de tipologia mărfurilor. 

Culoare de tranzit pentru transport marfă. Asigurarea transportului în perioada Stării de Urgență.

În contextul discuțiilor purtate la nivel european cu privire la asigurarea unor culoare de tranzit pentru transportul de marfă care să le permită operatorilor din industria de profil, din statele membre ale UE și NON UE, să își desfășoare activitatea în condiții normale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Afacerilor Interne au decis următoarele trasee de tranzit pe teritoriul României:

Culoarul 1

Varianta 1: Nădlac (frontieră) – Arad – Timișoara – Lugoj – Ilia – Deva – Simeria – Sebeș – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Pitești – București – Giurgiu (punct trecere frontieră)

Varianta 2: Borș (frontieră) – Oradea – Cluj Napoca – Alba Iulia – Sebeș – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Pitești – București – Giurgiu (frontieră)

Culoarul 2

Giurgiu (frontieră) – București – Urziceni – Buzău – Focșani – Bacău – Suceava – Siret (frontieră)

Culoarul 3

Nădlac (frontieră) – Arad – Timișoara – Lugoj – Caransebeș – Orșova – Drobeta Turnu Severin – Șimian – Maglavit- Calafat (frontieră)

Culoarul 4

Moravița (frontieră) – Timișoara – Arad – Oradea – Satu Mare – Halmeu (frontieră)

Culoarul 5

Nădlac (frontieră) – Arad – Timișoara – Lugoj – Ilia – Deva – Simeria – Sebeș – Sibiu – Brașov – Târgu Secuiesc – Lepșa – Focșani – Tesila – Tecuci – Bârlad – Huși – Albița (frontieră)

Prin stabilirea acestor culoare, se asigură un instrument predictibil necesar pentru desfășurarea activității, astfel transportul de marfă, inclusiv de alimente, echipamente medicale și medicamente va avea continuitate, protecție și siguranță.

Link hartă:

Euroccoper continuă activitatea

Timp de 25 ani am organizat expediții naționale și internaționale, iar în prezent am creat o structură internă eficientă și funcțională, astfel încât să furnizăm servicii clienților și partenerilor noștri și în timpul Stării de Urgență. Înțelegem importanța serviciilor logistice și continuitatea acestora în funcționarea companiilor și dorim să asigurăm pe această cale disponibilitatea noastră de a răspunde solicitărilor existente.